Giften

Als stichting zijn we volledig afhankelijk van giften. Regelmatig organiseren we activiteiten om geld in te zamelen, zoals rondleidingen, een concert of expositie in de kerk. Daarnaast verzorgen wij de verkoop van het boek dat Max Farjon heeft geschreven en geïllustreerd: “De geheimen van een middeleeuws gebouw”. Draagt u persoonlijk of als instelling de parochie, het kerkgebouw en het christelijk leven in Leende een warm hart toe? Dan kunt u de doelstellingen van de stichting ondersteunen door uw gift over te maken naar haar bankrekening NL77 RABO 0160 2673 07. Als u wilt kunt u daarbij een bestedingsdoel aangeven.
U kunt ook sympathisant worden van de Stichting. Voor slechts 10 euro per jaar bent u al lid van deze groep. Stuur daarvoor het aanmeldingsformulier toe dat vermeld staat op de pagina “Sympathisant”. Indien u interesse hebt voor het boek kunt u dat aangeven in het formulier dat onderaan de pagina “Contactpersonen” is weergegeven. Wij zorgen dat we vervolgens met u in contact komen voor de afwikkeling. Voor alle gevallen: “Hartelijk dank voor uw steun” !

ANBI-status

De stichting heeft van de Belastingdienst de zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Dit betekent dat er fiscale voordelen zijn.
Zo hoeft de stichting zelf geen belasting te betalen. Voor de schenker kunnen giften een aftrekpost vormen en daarmee een aantrekkelijk belastingvoordeel opleveren.

Hebt u vragen over de mogelijkheden?
Het beschikbaar stellen van een legaat bij een erfenis of een gift bij een bijzondere persoonlijke gebeurtenis, kan een mooie aanleiding vormen voor een financiële ondersteuning. De bestuursleden of een notaris kunnen u nader informeren.

Onze trots

De kerk met haar imposante toren is het gezichtsbepalende gebouw van Leende. Het is een Rijksmonument in laatgotische stijl, meer specifiek de Kempische gotiek.
De toren met haar spits is meer dan 65 meter hoog. Het bouwwerk bestaat waarschijnlijk al vanaf circa 1400 en is in 1474 voltooid.
Een majestueus gebouw, zeker voor die tijd toen de geloofsgemeenschap nog geen duizend zielen telde. De bijzondere vorm van de torenspits wordt wel eens vergeleken met een varkensblaas of peer. Daardoor is de ‘Lindse Blaos’ tot ver in de omtrek bekend.
Er is een aparte website waar u alles over de toren kunt lezen.

Monument in een monument

Het orgel heeft ook een monumentstatus en is daarmee een monument in een monument!
Het orgel is in 1863 geplaatst door François Loret. Het is eind vorige eeuw gerestaureerd en verkeert in een redelijke staat.