Activiteiten

  • Beheer en verwerving van gelden voor het onderhoud en gebruik van het integrale kerkgebouw, inclusief pastorie en kerkhof.
  • Verzorgen van promotionele activiteiten ter introductie van de Stichting en instandhouding van de bekendheid met haar doelstelling
  • Ondersteuning bieden aan c.q. organiseren van evenementen en/of acties ter verkrijging van middelen teneinde de doelstelling van de Stichting te realiseren.
  • Houden van bestuursvergaderingen en overleg met belanghebbenden.

Loret orgel anno 1863

Overige gegevens

Bankrekening NL77 RABO 0160 2673 07
KvK Eindhoven 51780151
RSIN 8501.67.875